ĐƠN CA MÚA PHỤ HỌA "ĐƯA CƠM CHO MẸ ĐI CÀY" - HỘI THI TIẾNG HÁT HỌA MỊ 2018