ĐƠN CA "THƯƠNG LẮM THẦY CỐ ƠI"- HỘI THI TIẾNG HÁT HỌA MI