HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

Ngày 23 tháng 09 năm 2022, tại văn phòng Trường Tiểu Học Số 2 Lao Bảo đã tiến hành hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2022-2023 dưới sự chủ trì của ông: Nguyễn Thái Bình –Hiệu trưởng nhà trường.

Thành phần tham dự: 

1. Ông Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị    

2  Bà: Võ Thị Huệ - Thư ký

3.Cùng toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, các điểm trường, BGH nhà trường, đại diện giáo viên các lớp.

 Tổng số có mặt: 60 người.

Ông Nguyễn Thái Bình: Điều hành hội nghị, tuyên bố lý do và thông qua chương trình hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023. Thay mặt nhà trường báo cáo tình hình hoạt động của nhà Trường trong năm học 2022-2023; Tình hình huy động học sinh đến trường; Báo cáo tình hình cơ sở vật chất và các chế độ chính sách cho học sinh.

Cũng tại Hội nghị đã tiến hành kiện toàn ban đại diện cha mẹ học sinh trường gồm 9 người trong ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong đó: Ông Hồ Văn Thành - Trưởng Ban; Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó ban; Ông Trần Việt Đoàn - Phó Ban; Lê Thị Thuý Hồng - Thư ký. Hội nghị cũng Thông qua kế hoạch thu chi theo thỏa thuận, tự nguyện của cha mẹ học sinh.

Một số hình ảnh của Hội Nghị: