LAO ĐỘNG VÀ TRỒNG CÂY TẠI ĐIỂM TRƯỜNG KA TĂNG NHÂN DỊP XUÂN MỚI

Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Thực hiện lời dạy của Bác.Tập thể CBGV-NV trường Tiểu học số 2 Lao Bảo tổ chức lao động và trồng cây tại điểm trường Ka Tăng nhân dịp xuân mới.