Một số hoạt động chào mừng ngày 26 - 3

Hoà chung không khí vui tươi của cả nước hướng về kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). Ngày 26/3/2018. Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo tổ chức nhiều hoạt động chào mừng  bắt đầu từ ngày 23/3/2018 như thi tiếng hát họa mi, khiêu vũ Cha Cha Cha, bịt mắt đánh trống, đổ nước vào chai ...Ngày  26/3/2018 Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo tổ chức ôn lại truyền thống đoàn thanh niên và các hoạt động thể dục thể thao của học sinh và giáo viên chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh hoạt động

Thi tiếng hát họa mi
Hội thi khiêu vũ Cha Cha Cha
Trò chơi bịt mắt đánh trống
Trò chơi Bịt mắt đánh trống