PHONG TRÀO "KẾ HOẠCH NHỎ" ĐỢT 1. NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện theo lời dạy của Bác" Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình" Liên đội trường Tiểu học số 2 Lao Bảo tổ chức thu gom phong trào "Kế hoạch nhỏ" đợt 1 năm học 2020-2021.Qua phong trào đã thu được số tiền 3.407.000 đồng.Số tiền sẽ dùng vào các hoạt động tại Chi đội, Liên đội.Chúc các em chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.