TỰ HÀO ĐỜI TA CÓ ĐẢNG

Chào đón xuân Mậu Tuất năm 2018, trong không khí hân hoan mừng Đảng ta tròn 88 tuổi. Tám mươi tám năm là một chặng đường dài so với một đời người, nhưng vẫn là ngắn ngủi nếu so với chiều dài hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước vô cùng vẻ vang của dân tộc ta. Những thành quả mà Đảng đã đem lại cho Tổ quốc, cho dân tộc và cho nhân dân ta thật vô cùng lớn lao với những mốc son chói lọi.

Chào đón xuân Mậu Tuất năm 2018, trong không khí hân hoan mừng Đảng ta tròn 88 tuổi. Tám mươi tám năm là một chặng đường dài so với một đời người, nhưng vẫn là ngắn ngủi nếu so với chiều dài hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước vô cùng vẻ vang của dân tộc ta. Những thành quả mà Đảng đã đem lại cho Tổ quốc, cho dân tộc và cho nhân dân ta thật vô cùng lớn lao với những mốc son chói lọi.

Hôm nay, chúng ta cùng giương cao ngọn cờ cách mạng, trên dưới một lòng kết đoàn hát tiếp khúc khải hoàn ca dậy vang chiến thắng!

          Cách đây tròn 88 mùa xuân, Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập (03/02/1930 - 03/02/2018). Đảng ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Từ đó nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - Đảng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

          Trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng” viết năm 1960 nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập Đảng, nhà thơ Tố Hữu như vỡ òa trong niềm vui sướng đến tột độ được đứng trong hàng ngũ, cũng là niềm vui được viết nên những vần thơ ngợi ca Đảng:

Anh chị em ơi!

Ba mươi năm đời ta có Đảng

Hôm nay ôn lại quãng đường dài...

Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay

Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm...

          Nhà thơ Tố Hữu một chiến sĩ kiên trung đã bắt gặp lý tưởng cách mạng như bao thanh niên khác và đã thốt lên rằng:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hóa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim

Từ khi có Đảng lãnh đạo đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam lướt nhẹ vượt mọi khó khăn thử thách, phá ách xiềng xích của chế độ phong kiến tay sai và đánh bại bọn đế quốc ngông cuồng.

          Nhìn lại chặng đường dài từ mùa Xuân năm 1930, khi mới ra đời, Đảng ta chỉ vỏn vẹn có mấy trăm người trong cảnh nước mất, nhà tan, dân phải làm nô lệ, những người yêu nước và cách mạng bị chính quyền thực dân, phong kiến truy lùng, bắt bớ, giam cầm, chém giết. Những người cộng sản hòa mình vào giai cấp cần lao, được nhân dân ta yêu thương, bao bọc, chở che, đã từng bước nhen nhóm và thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng để cứu dân, cứu nước.

 Đảng ta đã lãnh đạo, tổ chức nhân dân và cùng toàn dân không quản hy sinh, không nề gian khổ, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, khó khăn, thử thách hiểm nghèo, dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày thành lập Đảng 3-2 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ mốc son ấy, cả dân tộc ta đã đoàn kết, bền lòng phấn đấu làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước của nhân, do dân và vì dân lao động đầu tiên ở Đông Nam châu Á; tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thu giang sơn về một mối và đưa cả nước tiến lên xây dựng CNXH, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi người dân Việt Nam.

          Nhìn lại chặng đường vẻ vang mà Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam 88 năm qua và nhớ lại câu nói sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, mỗi người Việt Nam càng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và chính Người là đỉnh cao của đạo đức và văn minh! Là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết, gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân, và Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên ta phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Sự liên hệ và gắn bó chặt chẽ với nhân dân là điều mà Bác đã nói với chúng ta rất nhiều lần. Bác thường xuyên nhắc nhở:“Đảng phải liên hệ với quần chúng như chân tay ruột thịt… Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng. Tức là hết lòng ra sức phụng sự nhân dân, tin tưởng vào lực lượng của nhân dân, học hỏi nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và không một phút nào xa rời nhân dân, cùng nhân dân kết thành một khối”. Điều này chứng tỏ, chưa ở đâu mà lãnh tụ với quần chúng lại thân thiết, gần gũi và được kính trọng, tin tưởng như Bác Hồ với nhân dân ta.

          Bác còn nói: “Đảng ta là một Đảng tiên phong, anh dũng. Để làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang của Đảng thì toàn thể cán bộ và đảng viên từ trên đến dưới, bất kỳ ở địa vị nào, làm công việc gì, đều phải: Quyết tâm thực hiện đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, quyết tâm tẩy bỏ cho kỳ hết bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí”. Người không chỉ nói mà suốt đời Người luôn là tâm gương mẫu mực để chúng ta học tập và noi theo. Trong Di chúc thiêng liêng của mình, Bác dặn dò: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

          Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng là trí tuệ, là niềm tin, là phẩm chất cao đẹp của dân tộc, kế thừa tinh hoa và được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của ông cha. Sức mạnh của Đảng chính là đại đoàn kết toàn dân, là sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Cũng vì thế mà Bác đã nói: “Nhiệm vụ của Đảng ta có thể nói gọn trong 8 chữ: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”.

Khắc sâu lời dạy của Bác, Đảng ta luôn đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và trí tuệ của mình, mãi là ngọn đuốc soi đường chỉ lối, lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn thách thức, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đoàn kết Đảng với dân, dân với Đảng một lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, từng bước tạo thế, lực, thời, đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng lạc hậu, kém phát triển, vươn lên hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ, từng bước hội nhập sâu vào thế giới với phương châm: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì một nước Việt Nam hoà bình, dân chủ và giàu mạnh, sánh vai với bè bạn năm châu.

           Màu Xuân về trên mọi miền đất nước nói chung và miền núi Hướng Hóa- Lao Bảo nói riêng.  Từ nông thôn đến thành thị, mọi người lại nhớ đến Đảng, đến Bác Hồ kính yêu - Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam một mùa Xuân bất tận.